Dotacje UE

SMART DESIGN EXPO sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Promocja marki SMART DESIGN EXPO na rynkach międzynarodowych poprzez uczestnictwo w targach oraz misjach gospodarczych”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 3.3.3 Go To Brand. Celem projektu jest rozszerzenie skali działalności eksportowej firmy DR.MOTOR poprzez udział w branżowych imprezach targowych oraz indywidualnych misjach zagranicznych Planowane do uzyskania w wyniku realizacji projektu efekty to wzrost: poziomu eksportu firmy, rozpoznawalności marki firmy i jej prestiżu, sprzedaży na rynkach zagranicznych usług z zakresu projektowania i produkcji stoisk wystawienniczych o unikatowym designie, wartości przychodów z eksportu oraz liczby klientów zagranicznych. Osiągnięcie powyższych celów przyczyni się do dalszego rozwoju firmy na wielu płaszczyznach (poprawa konkurencyjności, rozpoznawalności marki za granicą, rozwój innowacyjności produktów i umocnienia jej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym. Wartość projektu : 409 000,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich : 306 750,00 PLN Projekt realizowany w okresie 2020-02-13 – 2023-12-31


Wyznacz trasę