1.4.1 WRPO

 

1.4.1 WRPO

Rozwój działalności eksportowej w firmie

SMART DESIGN EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Beneficjent SMART DESIGN EXPO SP. Z O.O.

realizuje projekt pn.

 

„Rozwój działalności eksportowej w firmie  SMART DESIGN EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,

Poddziałanie 1.4.1.

 

Cele i planowane efekty projektu:  Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej

SMART DESIGN EXPO SP. Z O.O. z zastosowaniem instrumentów eksportowych wynikających z opracowanego na potrzeby wnioskodawcy Planu Rozwoju Eksportu.

 

Efekty projektu:

• Zakup maszyny sterowanej numerycznie (1 szt.)

• Udział w targach międzynarodowych (1 szt.) oraz misjach gospodarczych (5 szt.)

• Analizy i opracowania (6 szt.)

• Kontrakty handlowe z przedsiębiorcami zagranicznymi zawarte dzięki realizacji projektu (5 szt.)

• Przychody ze sprzedaży produktów na eksport uzyskane dzięki realizacji projektu (1 800 000 zł)

• Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie (2 os.)

 

Wartość projektu: 950 049,91 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 696 807,31 PLN

 

Projekt realizowany w okresie: 2016-05-01 – 2017-06-30.

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Łukasza Jerzmanowskiego: lukas@smartdesign-expo.com

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Rozwój działalności eksportowej w firmie SMART DESIGN EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 - firma SMART DESIGN EXPO sp. z o.o., ogłasza zapytania ofertowe dot. projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr: 1_WRPO_1.4.1_2016_z dnia 15.04.2016

 

w trybie rozeznania rynku na zakup usługi związanej z kompleksową organizacją misji gospodarczej powiązanej z uczestnictwem w targach "C-Star 2016" w Szanghaju, w Chinach,

w terminie:16-22.05.2016 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe - treść -  w pliku pdf tutaj   - opublikowano dnia 15-04-2016

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj - opublikowano dnia 15-04-2016

Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj  - opublikowano dnia 22-04-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr: 2_WRPO_1.4.1_2016_z dnia 20.05.2016

 

w trybie rozeznania rynku na zakup usługi hotelowej w terminie 31.05-05.06.2016, w Stambule, w związku z uczestnictwem w misji gospodarczej powiązanej z udziałem w konferencji IFES 2016

 

 

 

Zapytanie ofertowe - treść -  w pliku pdf tutaj - opublikowano dnia 20-05-2016

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj - opublikowano dnia 20-05-2016

Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj  - opublikowano dnia 25-05-2016

 

 

 

Request for proposals - PDF file - here - opublikowano dnia 20-05-2016

Quotation Form to the request for proposals - here - opublikowano dnia 20-05-2016

Information about outcome of proceedings  - here- opublikowano dnia 25-05-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Euroshop_noclegi_WRPO_1.4.1_z_dnia_31.10.2016

 

dotyczące wyboru wykonawcy usługi hotelowej w terminie 03.03-10.03.2017, w Dusseldorfie, w związku z uczestnictwem w targach EUROSHOP 2017 w charakterze wystawcy

 

 

Zapytanie ofertowe - treść -  w pliku pdf tutaj - opublikowano dnia 31-10-2016

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj - opublikowano dnia 31-10-2016

Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj - opublikowano dnia 08-11-2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE wyszukiwanie partnerów na rynkach docelowych  z dnia 31.10.2016

 

dotyczące zakupu usług doradczych polegających na:

 

  • opracowaniu baz danych potencjalnych klientów firmy na rynkach Singapuru, Korei Południowej oraz Hong Kongu (w j. polskim i angielskim) oraz wyselekcjonowaniu z zakupionych baz  danych kontrahentów zainteresowanych ofertą Smart Design Expo  i odbyciem spotkań handlowych podczas podróży przedstawicieli Beneficjenta na rynek docelowy.

 

Zapytanie ofertowe - treść -  w pliku pdf tutaj - opublikowano dnia 31-10-2016

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj - opublikowano dnia 31-10-2016

Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj  - opublikowano dnia 08-11-2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Singapur noclegi i przeloty WRPO 1.4.1 2016 z dnia 20.11.2016

 

dotyczące zakupu biletów lotniczych oraz usługi hotelowej w terminie 05.12-09.12.2016 w Singapurze w związku z podróżą służbową 2 os. w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami.

 

Zapytanie ofertowe - treść -  w pliku pdf tutaj - opublikowano dnia 20-11-2016

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj - opublikowano dnia 20-11-2016

Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj  - opublikowano dnia 27-11-2016

 

 

 

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

SING UP FOR SMART DESIGN NEWSLETTER

SMART DESIGN EXPO SP. Z O. O.                                                      MEMBER OF                                                    DESIGN BY