1.4.1 WRPO

Rozwój działalności eksportowej w firmie
SMART DESIGN EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fundusze europejskie
Samorzad wojewodztwa wielkopolskiego
Fundusz rozwoju regionalnego

Beneficjent SMART DESIGN EXPO SP. Z O.O.
realizuje projekt pn.

„Rozwój działalności eksportowej w firmie SMART DESIGN EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.4.1.

Cele i planowane efekty projektu: Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej
SMART DESIGN EXPO SP. Z O.O. z zastosowaniem instrumentów eksportowych wynikających z opracowanego na potrzeby wnioskodawcy Planu Rozwoju Eksportu.

Efekty projektu:

  • Zakup maszyny sterowanej numerycznie (1 szt.)
  • Udział w targach międzynarodowych (1 szt.) oraz misjach gospodarczych (5 szt.)
  • Analizy i opracowania (6 szt.)
  • Kontrakty handlowe z przedsiębiorcami zagranicznymi zawarte dzięki realizacji projektu (5 szt.)
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport uzyskane dzięki realizacji projektu (1 800 000 zł)
  • Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie (2 os.)

Wartość projektu: 950 049,91 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 696 807,31 PLN

Projekt realizowany w okresie: 2016-05-01 – 2017-06-30

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Łukasza Jerzmanowskiego: lukas@smartdesign-expo.com

Smart Design Expo Sp. z o. o.
ul. Szparagowa 12
62-081 Wysogotowo
Przeźmierowo, POLAND
NIP: 781-18-75-078

Phone: +48 61 642 71 47
e-mail: office@smartdesign-expo.com