1.5.2 WRPO

 

1.5.2 WRPO

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Smart Design Expo sp. z o.o. poprzez inwestycje w środki trwałe i infrastrukturę budowlaną

Beneficjent SMART DESIGN EXPO SP. Z O.O.

realizuje projekt pn.

 

„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Smart Design Expo sp. z o.o. poprzez inwestycje w środki trwałe i

infrastrukturę budowlaną.”

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.

 

Cele i planowane efekty projektu:

• wzrost produktywności firmy.

• zmiana procesu produkcji (automatyzacja) w celu pozyskania nowych najbardziej  wymagających klientów.

• zapewnienie bezpiecz. funkcjonowania firmy, złagodzenie ujemnych skutków wahań popytu,dzięki dywersyfikacji źr. przychodów (nowi klienci na rynkach zagranicznych).

• zwiększ. skali sprzedaży usług i produktów, a w długiej perspektywie zwiększ. konkurencyjności. firmy.

• zmniejsz. części kosztów działalności dzięki automatyzacji produkcji (np. zredukow. kosztów usług obcych, zmniejszenie ilości odpadów ).

 

Efekty projektu:

• wzrost zatrudnienia (2 os. w 2016),

• innowacje produktowe (2 szt. w 2016) i innowacja procesowa (1 szt. w 2016) co doprowadzi do zwiększ. mocy produkcyjnych firmy oraz dynamiki jej rozwoju i poprawy pozycji konkurencyjnej.

 

Wartość projektu: 2 775 788,86 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 992 965,12 PLN

 

Projekt realizowany w okresie: 2015-12-08 – 2016-10-31

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Łukasza Jerzmanowskiego: lukas@smartdesign-expo.com

 

 

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

SING UP FOR SMART DESIGN NEWSLETTER

SMART DESIGN EXPO SP. Z O. O.                                                      MEMBER OF                                                    DESIGN BY